Jakie wymagania muszą spełniać środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) to sprzęt, który osoba nosi lub trzyma w celu ochrony przed zagrożeniami zagrażającymi jej zdrowiu lub bezpieczeństwu. ŚOI obejmują, na przykład: kaski ochronne, okulary ochronne, osłony ochronne, aparaty słuchowe, aparaty oddechowe, obuwie ochronne, rękawice ochronne, odzież ochronną, uprzęże, kamizelki ratunkowe, odzież chroniącą przed przekłuciem, ale także środki ochrony skóry.

Środki ochrony indywidualnej mogą być udostępniane na rynku tylko wtedy, gdy są zgodne z przepisami europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej („rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. W sprawie osobistego wyposażenia ochronnego i uchylające dyrektywę 89/686 / EWG ”).

Zapewnienie środków ochrony osobistej przez pracodawcę, a także używanie przez pracowników w pracy jest regulowane przez prawo krajowe w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania osobistego wyposażenia ochronnego w pracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.